Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Nowej Soli
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Jak załatwić sprawę - karty usług

Rada Miejska

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne gminy

Prawo lokalne

Finanse gminy

Strategie, programy, plany

Urząd Stanu Cywilnego

Mapa aktywności organizacji pozarządowych »

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »

Rejestr żłobków »

walidacja css walidacja html

Obwieszczenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: Przebudowa ul. Witosa w nowej Soli

 

GKŚ.7624-1/17/2010

Nowa Sól, 2010-08-16

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Nowa Sól


           Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 art. oraz 61 § 4 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)
Prezydent Miasta Nowej Soli informuje, iż z dniem 10 sierpnia 2010 r. na wniosek Pana Radosława Formanowskiego, ul. Dębowa 6, Wilkowice, 64-115 Święciechowa, FORMA Pracownia Projektowa s.c. W. Formanowska, R. Formanowski, ul. Dębowa 6, Wilkowice, 64-115 Święciechowa, działającego na rzecz i w imieniu inwestora, tj. Gminy Nowa Sól – Miasto, ul. M.J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 100 B, 67-100 Nowa Sól, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Witosa w Nowej Soli”.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) stronom niniejszego postępowania zapewnia się czynny udział na każdym jego etapie oraz umożliwia się przeglądanie akt przedmiotowej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Nowa Sól, ul. M.J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, pok. 206.

W/w wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.nowasol.sios.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Nowa Sól: www.nowasol.bipst.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Nowa Sól, ul. M.J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól

 
drukuj pobierz pdf    

E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku
BIP archiwalny